Jak zacházíme s vašimi osobními údaji a proč používáme cookies?

Vážení zákazníci, klienti,

od samého počátku existence eshopu www.kramekzdravizprirody.cz jsme vlastně dodržovali zásady, které nyní nařizuje GDPR, protože si jsme vědomi Vaší důvěry v nás a to, že u nás nakupujete produkty pro zdraví své i svých blízkých, něbo těch co máte rádi.

Vaše osobní údaje bezpečně hlídáme v zaheslovaném prostředí (heslo má jak počítač, tak jednotlivé programy a sekce), kdy přesně víme kdo má do tohoto prostředí přístup a všichni mají povinnost mlčenlivosti.

Kontaktní údaje pokud je zapotřebí je předat - je to přepravci, proto, aby Vám mohl oznámit doručení Vaší zásilky. Vzhledem k tomu, že tento eshop je postaven na jednom člověku - je zabezpečení jednoznačné.

Hesla tvoříme dle zásad bezpečných hesel (občas dá i nám zabrat takové heslo si zapamatovat). Hesla jsou průběžně měněna.

Faktury zpracováváme v účetním programu Pohoda na GDPR připraveném, důkladně zaheslovaném. Účetní údaje jsou ukládány též pouze v počítači a v zaheslovaných záložních souborech na "flashce" bezpečně uzamčené.

Nově máte právo žádat o vymazání veškerých Vašich údajů a my Vám stejně jako dosud rádi vyhovíme, pokud tomuto nebrání jiné zákonné důvody jako je například ze zákona stanovená lhůta pro archivaci účetních dokladů - např. faktur. (žádné GDPR nám to nikdy nařizovat nemuselo - protože jsme vždy respektovali přání zákazníků a pokud byla z naší strany proveditelná - vždy jsme se snažili vyhovět)

Při archivaci účetních dokladů (faktur, ...) se řídíme zákonem o účetnictví - tzn. archivujeme je 5, nebo 10 let v uzamčeném prostoru, tak jak toto nařizuje zákon.

Veškeré tištěné nepotřebné dokumenty (po uplynutí zákonné lhůty či ukončení minimální lhůty ke zpracování) spalujeme - nenávratně likvidujeme (skartace, spálení).

Smarstupp - vyskakovací okno v dolním rohu obrazovky, kterým lze kontaktovat odbornou podporu a ihned se radit o zvolení nejvhodnějšího produktu používáme pouze k této komunikaci. Další možnosti nevyužíváme, jelikož máme pouze základní bezplatný tarif.

Stejně tak, pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář, uvedené údaje evidujeme pouze po dobu nutnou ke komunikaci. Tzn, pokud stačí jedna odpověď, dále nic nearchivujeme a mažeme.

Cookies - vzhledem k tomu, že se stále učíme, začínáme tyto informace využívat k analýze preferencí našich zákazníků a dle toho se snažíme vyhodnocovat dostatečnost nabídky sortimentu.

Konkrétně používáme cookies:

Analytické cookies

Cookies (služba)

Účel

 

Google Analytics

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

Smartsupp

Pomáhá nám s komunikací s klienty

Podmínky služby Smartlook a Smartsupp

Marketingové cookies

Cookies (účel)

Účel

 

Google Adwords

Používáme Adwords k cílení reklamy - kampaní na sortiment

Podmínky služby Google Adwords

Seznam Sklik

Používáme Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

 

Newsletter odesílám registrovaným zákazníkům jako novou službu, tedy těm, kde plníme opět zákonné požadavky. V něm se můžete dozvědět o novinkách, akcích, nebo např. co je dobré mít po ruce v nadcházejícím období, abychom nebyli překvapeni, ale připravení. S touto službou od května 2018 teprve začínáme a dáváme si pozor abychom kontaktovali jen ty, které smíme a nikoho jsme neobtěžovali. Proto se každý z tohoto odběru může vždy odhlásit a my toto respektujeme.

Vzhledem k tomu, že se na nás obracíte se záležitostmi osobního zdravotního charakteru - dodržujeme mlčenlivost a veškeré údaje jak je to jen možné anonymizujeme.

Pokud využíváme služeb externisty - odborníka na určité odvětví (účetní, programátor, ...) - vyžadujeme od něho dodržování našich zásad - tzn. absolutní mlčenlivost. 

Ke komunikaci umožňujeme využívání mobilní aplikace Viber, kdy si i vy sami můžete hlídat jaké údaje, které poskytnete nám zůstanou - Viber umožňuje vymazat poskytnuté údaje sobě i druhé osobě, které jste je poskytli. Dále můžete používat dle svého uvážení při komunikaci i Skype nebo Whats Up.

Vážíme si každého našeho zákazníka - respektujeme ho a ctíme jeho soukromí, tak aby nám mohl věřit a s důvěrou u nás klást dotazy a nakupovat dle svého uvážení vše pro péči o zdraví své i svých blízkých - těch které máme rádi.

Tento článek je aktuálně ve výrobě a postupně je profesionalizován tak, aby splňoval veškerou informační povinnost ohledně informování Vás s našimi zásadami zacházení s Vašimi osobními údaji dle GDPR.